Davždevnjaci

Moram biti iskren do kraja, što se tiče daždevnjaka,jer ima priča uz koju sam osobno vezan i zbog koje mi je jako žao,u to su upućeni stariji članovi koji su možda i zaboravili tu priču pa nije nikad kasno za pokušati popraviti stvari,i evo koristim priliku da ponovimo da se Read more…